ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ


Your browser is not Java capable or Java has been disabled.

 

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

 

ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το μηχανισμό δράσης του οι μέθοδοι αποτρίχωσης χωρίζονται:
1.      Σε προσωρινές ή μικρής διάρκειας, αφαιρούν το στέλεχος της τρίχας π.χ. ξυραφάκι, χημικά συσκευάσματα (όπως κρέμες αποτρίχωσης)
2.      Μεγάλης διάρκειας π.χ. χαλάουα, με κερί, με αποτριχωτική μηχανή κλπ
3.      Μόνιμες π.χ. ηλεκτρική αποτρίχωση με βελόνα, με ηλεκτρική λαβίδα, βιολογική αποτρίχωση, laser.
Η μόνιμη αποτρίχωση αφορά την καταστροφή των αναγεννητικών κυττάρων του θύλακα της τρίχας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ  ΜΕ  ΒΕΛΟΝΑ

Ο μηχανισμός καταστροφής των ιστών διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του ρεύματος που θα χρησιμοποιηθεί.

1.      Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα προκαλώντας ηλεκτρόλυση του θυλακικού χώρου,

2.      Εναλλασσόμενο που προκαλεί τη διαθερμοπληξία του.

Πολλές φορές γίνεται συνδυασμός συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος στο ίδιο τμήμα του ηλεκτροδίου μιας συσκευής ηλεκτρικής αποτρίχωσης ταυτόχρονα αντιπροσωπεύοντας το συνδυασμό ηλεκτρόλυσης και θερμόλυσης. Θεωρητικά αυτή η τεχνική συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα των δυο μεθόδων με τα οποία ο θύλακας υπόκειται σε θερμική και χημική καταστροφή συγχρόνως.

ΜΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΛΑΒΙΔΑ

Συσκευή με υψίσυχνο ρεύμα είναι αυτή που λειτουργεί με το ηλεκτρόδιο με μορφή ΛΑΒΙΔΑΣ και ΌΧΙ ΒΕΛΟΝΑΣ και κυκλοφορεί και κυκλοφορεί στο εμπόριο με διάφορες ονομασίες όπως:

1.      DEPILATRON

2.      BIOEPILATOR

3.      EPILOT

4.      SUPER PERMATRON

Πρόβλημα παρουσιάζεται με την ηλεκτρική αγωγιμότητα της κερατίνης της τρίχας που είναι ανύπαρκτη. Γι’ αυτό οι κατασκευαστές προτείνουν πριν την αποτρίχωση τη χρήση αγώγιμων προϊόντων στο δέρμα.

Το F.D.A. δεν δέχεται την αποτελεσματικότητα της μεθόδου και προσπαθεί να σταματήσει ή να μειώσει την παραγωγή αυτών των συσκευών.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

Έχει ως σκοπό την αδρανοποίηση των αναγεννητικών κυττάρων της τρίχας με τη χρήση ειδικών προϊόντων, τα οποία εισχωρούν σε πρόσφατα αποτριχωμένους θύλακες με μηχανική απομάκρυνση των τριχών  και προκαλούν ενζυματική υδρόλυση των πρωτεϊνών του πρωτοπλάσματος των μητρικών κυττάρων της τρίχας με αποτέλεσμα τη διάσπαση των πρωτεϊνικών μορίων.

LASER

Το 1980 αποφασίστηκε η πειραματική χρήση της ακτίνας λέιζερ με αργών για αποτρίχωση.Η μέθοδος είναι πιο ανώδυνη και θα πρέπει η ακτίνα να κατευθύνεται σε κάθε θύλακο ξεχωριστά. Ο χειριστής θα πρέπει να ελέγχει το μήκος της ακτίνας, το χρόνο παραμονής και την ένταση του φωτός της ακτίνας. Ο χειριστής και η πελάτισσα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά. Η μέθοδος θέλει άτομα με μεγάλη εμπειρία στις ακτινοβολίες λέιζερ καθ’ όσον η υπερδοσολογία ακτινοβολίας είναι επικίνδυνη το F.D.A. δεν έχει αποφανθεί ακόμη για την ασφάλεια της μεθόδου αυτής. Τελευταία έχουν κατασκευαστεί μηχανήματα ηλεκτρικής αποτρίχωσης με υψηλή συχνότητα και ισχυρή ένταση που συνδυάζεται με κρύο αέρα. Το πλέον σύνθημά τους είναι ότι είναι ανώδυνα. Αυτό φυσικά οφείλεται στο ψύχος που κάνει μια τοπική αναισθησία.

my e-mail